در دوره های فراگیر از راه دور که چند سال اخیر با پیشرفت تکنولوژی رایج شده است، مخاطب در هر زمان و مکان بدون جابجایی و کاهش زمان به منابع دستیابی یابد.
از جمله مزایایی این روش فراگیر بودن و حذف هزینه های رفت و آمد و کاهش هزینه دوره است و با توجه به عدم محدودیت مکانی و زمانی آموزش امکان فراهم آوردن امکانات آموزشی در نقاط دور افتاده و محروم هم هست.
از دیگر مزایای دوره مجازی، بعد از ثبت نام در دوره های مجازی آنلاین مخاطب همیشه به محتوا آن دوره دسترسی دارید. دانشجو محور بودن و نقش استاد به عنوان راهنما و تسهیل کننده است. محوریت دانشجو و اتکا به خود در امر یادگیری دارای فواید بسیاری است که در رویکرد جدید نظام های آموزشی هدف نزدیک شدن به آن است.

پیش ثبت نام در دوره مجازی

. . .

تکمیل ثبت نام نهایی

. . .

دریافت مدارک و فیلم های مربوطه و شرکت در کلاسهای آنلاین

. . .

مطالعه و اعلام آمادگی جهت آزمون و حل تمرین ها

. . .

قبولی در آزمون و دریافت گواهینامه

. . .